FGU – FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

EN UDDANNELSE, DER ER SKRÆDDERSYET TIL DIG

Den forberedende grunduddannelse – også kendt som FGU – ruster dig til at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Uddannelsen henvender sig til dig, der er under 25 år, og af forskellige faglige, personlige eller sociale årsager endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Målet med FGU er således, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU Himmerland har høje ambitioner om at bidrage til den uddannelsespolitiske målsætning om, at mindst 90 procent af alle unge under 25 år har gennemført en ungdomsuddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet i 2030.

FGU Himmerland arbejder for, at alle unge i Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild Kommuner skal have de rette forudsætninger for uddannelse, der understøtter deres personlige udvikling og faglige vækst.

En FGU består altid af et introducerende basisforløb og tre uddannelsesspor, du kan vælge imellem – en AGU, PGU eller EGU.

 

Læs om FGU’s didaktiske principper her.

Læs om FGU’s Ordens- og samværsregler her.

Læs om sikker post her.

 

FGU emu danmarks læringsportal

VIL DU HAVE DEN KORTE VERSION?

BRUG FIRE MINUTTER PÅ AT FORSTÅ EN FGU

I videoen her får du hurtigt overblikket over FGU og de forskellige uddannelsesspor. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte en af vores vejledere, når du har spørgsmål til uddannelserne eller er i tvivl om, om en FGU er noget for dig.

OM FGU HIMMERLAND

FOKUS PÅ PERSONLIG UDVIKLING OG FAGLIG VÆKST

FGU er udviklet til at rumme elever med forskellige behov og ønsker for en ny vej ind i en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse, beskæftigelse eller andet. Vi finder det derfor centralt, at vores uddannelsestilbud formes efter eleverne, der bruger dem og ikke omvendt. Vores struktur, mangfoldige gruppe af undervisere og faglige temaer giver plads til at planlægge individuelt tilpassede forløb, der møder den enkelte elev i øjenhøjde.

 

FGU Himmerland er allerede nu præget af stærke fællesskaber. Vi holder et skarpt fokus på at etablere og styrke fællesskab på tværs af forskelligheder, institutioner og elever. For os er det konstruktive og velfungerende samarbejde både en ambition, en forventning og en nødvendighed.

FGU Himmerland har høje ambitioner om at bidrage til den uddannelsespolitiske målsætning om, at mindst 90 procent af alle unge under 25 år har gennemført en ungdomsuddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet i 2030. Målet er derfor, at eleverne først forlader FGU Himmerland, når de er klar til videre uddannelse eller beskæftigelse.

FGU Himmerland tilstræber altid at træffe bæredygtige valg hvad angår mennesker, miljø og klima. Vores vision er at sætte et positivt aftryk på lokalsamfund, mennesker og miljø med udgangspunkt i et grønt værdisæt.