Her på siden har vi samlet en række informationer om, hvordan du skal forholde dig som elev, hvis du skulle blive ramt af sygdom eller er fraværende fra undervisningen.

Sygdom

Hvis du bliver ramt af sygdom og er ude af stand til at møde op til undervisningen, så er det vigtigt, at du kontakter skolen og meddeler dette.

Hvis ikke du kontakter skolen i forbindelse med sygefravær, så vil dette blive betragtet som ulovligt fravær, og du vil derfor blive trukket i skoleydelse.

For at melde sig syg skal du ringe til din vejleder eller din kontaktlærer i tidsrummet: 07:45 – 08.00.

Bemærk at der kan gælde forskellige regler i forhold til sygemelding afhængig af vores afdelinger. Hvis du er i tvivl, kan du spørge vores administrationsmedarbejdere, din vejleder eller din kontaktlærer.

Fravær

Hvis du har fravær som elev på FGU Himmerland, så kan det have betydning for den mængde skoleydelse, du modtager.
Hos FGU Himmerland skelner vi mellem lovligt og ulovligt fravær.

Hvad er ulovligt fravær?

  • Hvis du udebliver fra undervisningen uden gyldig aftale med din kontaktlærer, bliver det betragtet som ulovligt fravær og vil resultere i, at man trækkes i skoleydelse.
  • Kommer man for sent til undervisningen, så er dette også ulovligt fravær og vil resultere i, at man trækkes i skoleydelse.

Hvad er lovligt fravær?

  • Lægebesøg tæller som lovligt fravær, hvis man kan fremvise bevis for aftale – f.eks. SMS eller et aftalekort.
  • Sygdom betragtes som lovligt fravær, hvis man sørger for at ringe til sin kontaktlærer i det aftalte tidsrum.

Har du spørgsmål vedrørende sygdom eller fravær, så spørg din vejleder eller din kontaktlærer.

FGU Himmerland | Døstrupvej 1, 9500 Hobro | Tlf. 9852 7200 | post@fguhimmerland.dk | CVR: 39815443 | EAN: 5798000561700