EGU står for “Erhvervsgrunduddannelse” og er til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer som forberedelse til beskæftigelse eller til en erhvervsuddannelse.

EGU er et aftalebaseret forløb, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed. Her får man kendskab til arbejdsmarkedet og opnår viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante på arbejdsmarkedet. I praktikken oppebærer eleven elevløn fra arbejdspladsen eller skoleydelse under skoleforløb.

Det er den kommunale ungeindsats, der har ansvaret for at finde en praktikplads til den unge. I praktikken undervises eleven i et fagligt tema. Ved siden af praktikforløbet deltager den unge i skoleforløb, som skal understøtte virksomhedspraktikken eksempelvis AMU-kurser eller matematik og danskundervisning.

Undervisningen på EGU er fordelt med 2/3 virksomhedspraktik og 1/3 skoleundervisning.

INTERESSERET?

Hvis du som elev, firma eller virksomhed er interesseret i et EGU-forløb kan du kontakte vores EGU-vejledere for mere information.

Malene H. Sørensen

Malene H. Sørensen

EGU-vejleder (Aars)

98 52 72 85
mhs@fguhimmerland.dk

Susanne Christensen

Susanne Christensen

EGU-vejleder (Hobro)

98 52 72 61
sdc@fguhimmerland.dk

Per Schmidt

Per Schmidt

EGU-vejleder (Støvring)

98 52 72 58
psc@fguhimmerland.dk

Nanna L. Hald

Nanna L. Hald

EGU-vejleder (Støvring)

98 52 72 57
nlh@fguhimmerland.dk