EGU står for “Erhvervsgrunduddannelse” og er til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer som forberedelse til beskæftigelse eller til en erhvervsuddannelse.

EGU er et aftalebaseret forløb, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed. Her får man kendskab til arbejdsmarkedet og opnår viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante på arbejdsmarkedet.

Det er den kommunale ungeindsats, der har ansvaret for at finde en praktikplads til den unge. I praktikken undervises eleven i et fagligt tema. Ved siden af praktikforløbet deltager den unge i skoleforløb, som skal understøtte virksomhedspraktikken eksempelvis AMU-kurser eller matematik og danskundervisning.

Undervisningen på EGU er fordelt med 2/3 virksomhedspraktik og 1/3 skoleundervisning.