STU er en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for målgruppen af unge i alderen 16-25 år. Fælles for eleverne er, at de har særlige behov eller har nogle udfordringer, der gør, at de ikke er i stand til at tage en ordinær uddannelse.

På vores STU-tilbud på Blåkildevej i Hobro kommer eleven til at deltage i såning og høst af egne afgrøder, hvilket bidrager til forståelsen for ”fra jord til bord”-princippet. Køkkenet er økologisk og bæredygtigt orienteret, dvs der arbejdes med affaldssortering samt ansvarligt forbrug og produktion. Vi laver autentisk produktion i et dynamisk køkken, hvor vi laver hjemmelavet mad til forskellige arrangementer. Dette minder om det, man kan opleve på ordinære arbejdspladser.

STU på Blåkildevej er en del af FGU Himmerland, derfor vil det være muligt for STU-eleven at deltage i aktiviteter på FGU Himmerlands afdeling i Hobro.