Afsøgningsforløb

Et afsøgningsforløb aftales mellem uddannelsesvejlederen i kommunen og en FGU vejleder og har til formål at afsøge, om FGU er et relevant tilbud for den unge. I løbet af de 14 dage, et forløb varer, er man tilknyttet Basis. Der kan aftales deltagelse på 1 – 2 af de øvrige spor på FGU (AGU/PGU eller EGU) og man bliver orienteret om de tilbud på FGU, man ikke besøger i afsøgningsforløbet. Der er mulighed for at teste niveauet på dansk og matematik, og som afslutning laves der en beskrivelse af mulighederne på FGU.