Arbejdsopgaver:

På værkstedet arbejdes med forskellige opgaver inden for fagets hovedområder. Herudover har værkstedet opgaver af særlig karakter som f.eks. specialfremstilling af diverse konstruktioner samt montage af disse. Vi er opmærksomme på, at alle får så meget ud af undervisningen på værkstedet som muligt. Derfor tilbyder vi elever og lærlinge at deltage i produktudvikling, lige fra idé og tegning til færdigt produkt leveret hos kunder. Eleverne tilbydes undervisning i lettere tegningsarbejde, herunder også Autocad og Inventor samt efterfølgende 3D print Færdigheder: Eleverne oplæres individuelt efter kvalifikationer og fremtidsønsker. De opnår en styrkelse af deres teoretiske, praktiske og faglige

Færdigheder:

Alle elever skal gennemgå § 17 arbejdsmiljøuddannelsen. Alle elever skal have maskinkørekort, så de opnår så bredt et kendskab som muligt til de forskellige maskiner og arbejdsprocesser.

FGU Himmerland | Døstrupvej 1, 9500 Hobro | Tlf. 9852 7200 | post@fguhimmerland.dk | CVR: 39815443 | EAN: 5798000561700