Kvalitet og nøgletal

(under udarbejdelse)

 

 

Evalueringer

Her vil ligge aktuelle evalueringer af kvaliteten af FGU Himmerlands undervisning.

 

Nøgletal

Her vil man kunne finde følgende nøgletal:

  • Elevernes fuldførelsestid (den gennemsnitlige varighed af elevforløb uanset afgangsårsag)
  • Fuldførelsesfrekvens/frafald
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse
  • Overgangsfrekvens til beskæftigelse
  • Karaktergennemsnit ved prøver

 Elevtrivselsundersøgelse

Her vil den sidst gennemførte ETU (elevtrivselsundersøgelse) kunne findes