Kvalitet og nøgletal

På uddannelsesstatistik.dk findes de aktuelle nøgletal for FGU Himmerland.

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/fgu.aspx

Husk at vælge FGU Himmerland i søgningen, for at se vores opgørelser.

Følgende opgørelser findes:

Elevtal på statustidspunkter

  • Status 12 måneder efter påbegyndt FGU, fordelt på tilgangstidspunkt
    – For at se 12 måneders statustidspunkter – Klik her
  • Status 3 måneder efter påbegyndt FGU, fordelt på tilgangstidspunkt
    – For at se 3 måneders statustidspunkter – Klik her

Elevtal

Elevfravær

Elevtrivsel

Spørgeramme – Undervisningsmiljø

Årsrapporter