Virksomhedssamarbejde

På FGU Himmerland vil vi gerne samarbejde med de lokale virksomheder, foreninger og privatpersoner.

  • Vi vil f.eks. gerne lave underleverandørarbejde som matcher vores værksteder.
  • Udarbejde produkter, som f.eks. bord-bænksæt, sheltere og rygeovne
  • Videreudvikle på kunders produktideer
  • Montage og andet forfaldende arbejde.
  • Lave projekter med foreninger og virksomheder.

Erhvervstræning.

Desuden vil vi gerne benytte de lokale virksomheder og foreninger til erhvervstræning. Hver FGU elev må have 2*14 dages erhvervstræning pr. halvår.

Dette er en mulighed for tiltrække ufaglært arbejdskraft og giver en ung et godt indblik i en virksomhed/branche. Desuden er det for virksomhederne en mulighed for at vise socialt ansvar i lokalområdet og hjælpe en ung på vej i arbejdslivet.

EGU

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en 2 årig uddannelse for unge under 30 år. Den er praktisk baseret, fleksibel og bliver tilpasset din virksomhed.

EGU er en form for ufaglært lærlingeforløb, hvor virksomheden betaler lærlingeløn efter overenskomst. Eleven arbejder 37 t/uge.

Ca. 1/3 er skoleophold, som f.eks. kan være AMU kurser eller kurser i dansk og matematik på FGU skolen. Under skoleophold betales ikke løn, men eleven modtager skoleydelse fra FGU.

Der kan etableres en erhvervstræning (2*14 dage pr. halvår) for at se om der er et match mellem elev og arbejdsgiver inden forløbet sættes i gang