ANDRE TILBUD

På FGU Himmerland har vi en lang række tilbud til vores elever. Udover at vælge et bestemt spor, der passer til dig og dine drømme, så kan du også få mulighed for at afprøve andre spændende forløb.

Kombinationsforløb

På FGU er der mulighed for at deltage i et kombinationsforløb på en anden uddannelse, f. eks. en erhvervsuddannelse, i op til 5 uger. Her får man en virkelighedsnær mulighed for at blive afklaret, se skolen og opleve uddannelsens indhold på nærmeste hold.

Erhvervstræning

Der er også mulighed for hvert halve år at få 2 x 14 dage erhvervstræning i lokale virksomheder. Formålet er bl.a. at få afprøvet forskellige brancher og kulturen på en arbejdsplads.

FGU-baseret erhvervsuddannelse

Som FGU-elev kan man søge om optagelse på en FGU-baseret erhvervsuddannelse. Denne er tilrettelagt på en særlig måde, idet eleven tager grundforløbet på FGU-institutionen som en grundlæggende praktisk oplæring. Grundforløbet kan forlænges og afsluttes med en praktisk tilrettelagt prøve.

Et bestået grundforløb giver adgang til hovedforløbet, hvor praktikdelen foregår på det faglige tema, hvor eleven er i lære. Skoleperioderne foregår på den erhvervsuddannelse, der udbyder faget og som FGU Himmerland har en samarbejdsaftale med. Det faglige niveau i skoleperioderne og ved den afsluttende svendeprøve er det samme som ved den traditionelt tilrettelagte erhvervsuddannelse. Dele af praktikken kan foregå i en virksomhed, udenfor skolen

Eleven modtager et svendebrev.