PGU – produktionsgrunduddannelse

PGU er til den unge, der lærer bedst ved at bruge sine hænder. Undervisningen er bygget op omkring et fagligt tema med værkstedsundervisning, hvor formålet er, at gøre den unge klar til en erhvervsuddannelse, anden ungdomsuddannelse eller til ufaglært beskæftigelse.

Udover undervisning i det faglige tema, får man også indblik i fremstilling, dokumentation og afsætning . Eleverne modtager undervisning i de almene fag dansk, matematik og PASE, her tager undervisningen udgangspunkt i det værksted, som eleven er en del af.

De faglige temaer er særligt udviklet til FGU, og undervisningen består af 2/3 produktion og 1/3 teori.