Som elev på FGU Himmerland kan du modtage skoleydelse som løn for din tilstedeværelse og deltagelse i den daglige undervisning.

Din skoleydelse afhænger af din alder, boligsituation, og om du er forældre. Du kan ikke modtage skoleydelse fra FGU Himmerland, hvis du modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger – f.eks. uddannelseshjælp.

Satserne for skoleydelse pr. uge i 2023 er som følger:

 • Under 18 år: 400 kr.
 • Over 18 år, hjemmeboende: 692 kr.
 • Over 18 år, udeboende: 1604 kr.
 • Forsørgertillæg, enlige: 1566 kr.
 • Forsørgertillæg, ikke-enlige: 624 kr.
 • FGU-lærlinge (FGU – EUD) under 18 år: 853 kr.
 • FGU-lærlinge (FGU – EUD) over 18 år: 2043 kr.

Regneeksempel

Baseret på ovenstående satser kan man som 18-årig og udeboende gennemsnitligt forvente en samlet skoleydelse på 6.172 kr. FØR SKAT pr. måned ved 100 % fremmøde.
Du kan derfor gennemsnitligt se frem til at modtage ca. 5.400 kr. EFTER SKAT ved 100 % fremmøde.

Bemærk at dine egne skatteforhold kan være skyld i, at du ikke får udbetalt den forventede mængde skoleydelse. Du kan som elev få hjælp til skoleydelse og SKAT ved at kontakte administrationen på din FGU Himmerland afdeling.

NemKonto

For at kunne få udbetalt skoleydelse fra FGU Himmerland er det vigtigt, at du har en NemKonto. Det kan være en fordel at oprette én, før du påbegynder et uddannelsesforløb hos os, men vi har også mulighed for at hjælpe dig med oprettelsen efter påbegyndt studiestart.
Hvis du har brug for hjælp til NemKonto, kan du kontakte vores administrationsmedarbejdere.

Periode for skoleydelse

Vær opmærksom på at perioden for optjening af skoleydelse går fra d. 15. i en måned til d. 15. i den efterfølgende måned.
Du kan derfor ikke forvente at modtage fuld skoleydelse den første måned, du er elev hos os. Vær derfor opmærksom på, om din økonomiske situation kan klare ikke at modtage fuld ydelse i forbindelse med skolestart.

Fravær betyder færre penge

Hvis du har fravær som elev på FGU Himmerland, så kan det have betydning for den mængde skoleydelse, du modtager. Hos FGU Himmerland skelner vi mellem lovligt og ulovligt fravær.

Hvad er ulovligt fravær?

 • Hvis du udebliver fra undervisningen uden gyldig aftale med din kontaktlærer, bliver det betragtet som ulovligt fravær og vil resultere i, at man trækkes i skoleydelse.
 • Kommer man for sent til undervisningen, så er dette også ulovligt fravær og vil resultere i, at man trækkes i skoleydelse.

Hvad er lovligt fravær?

 • Lægebesøg tæller som lovligt fravær, hvis man kan fremvise bevis for aftale – f.eks. SMS eller et aftalekort.
 • Sygdom betragtes som lovligt fravær, hvis man sørger for at ringe til sin kontaktlærer i det aftalte tidsrum.
  Læs mere om fravær ved sygdom – klik her

Økonomi under EGU

Bemærk at der gælder andre regler for EGU-elever i forhold til økonomi end for elever på AGU, PGU eller STU. Som EGU-elev vil man modtage skoleydelse, når man er på skolen, og overenskomstmæssig elevløn når man arbejder hos sin praktikvirksomhed. Det er derfor vigtigt, at man tager højde for ændringer i indkomst i forbindelse med en EGU.

Hjælp til budgetplanlægning

Penge ind, penge ud. Vi ved, at det kan være svært at have styr på alle kroner og ører hele tiden. Nedenfor kan du derfor downloade et budgetskema, som du kan bruge til at holde eller få styr på din økonomi.

Download budgetskema her.

FGU Himmerland | Døstrupvej 1, 9500 Hobro | Tlf. 9852 7200 | post@fguhimmerland.dk | CVR: 39815443 | EAN: 5798000561700