På vejlederkontoret kan du modtage vejledning og støtte omkring forhold, der vedrører dit forløb på FGU Hobro.

Du kan møde os i forbindelse med
• Rundvisning og indskrivning
• Opfølgning på din skolegang på FGU
• Sygdom/fravær
• Personlige problemer
• Vejledning om fremtidig studieoptagelse
• Udslusning

Du er altid velkommen til at kontakte os for en aftale.