Uddannelsens opbygning

Inden man begynder på FGU, er der mulighed for et afsøgningsforløb, før man evt. beslutter sig for at begynde på FGU.

FGU består af et introducerende forløb og tre uddannelsesspor:

Basis – introducerende forløb

AGU – almen grunduddannelse

PGU – produktionsgrunduddannelse og

EGU – erhvervsgrunduddannelse

I Hobro er der desuden mulighed for at tage STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), som er for unge i alderen 16-25 år. Fælles for eleverne er, at de har særlige behov eller udfordringer, der gør, at de ikke er i stand til at tage en ordinær uddannelse.