[eltdf_accordion style=”toggle”][eltdf_accordion_tab title_tag=”h5″ title=”Uddannelsens opbygning”]

Inden man begynder på FGU, er der mulighed for et afsøgningsforløb, før man evt. beslutter sig for at begynde på FGU.

FGU består af et introducerende forløb og tre uddannelsesspor:

Basis – introducerende forløb

AGU – almen grunduddannelse,

PGU – produktionsgrunduddannelse og

EGU – erhvervsgrunduddannelse

I Hobro er der desuden mulighed for at tage STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), som er for unge i alderen 16-25 år. Fælles for eleverne er, at de har særlige behov eller udfordringer, der gør, at de ikke er i stand til at tage en ordinær uddannelse.

[/eltdf_accordion_tab][eltdf_accordion_tab title_tag=”h5″ title=”Afsøgningsforløb”]

Et afsøgningsforløb aftales mellem uddannelsesvejlederen i kommunen og en FGU vejleder og har til formål at afsøge, om FGU er et relevant tilbud for den unge. I løbet af de 14 dage, et forløb varer, er man tilknyttet Basis. Der kan aftales deltagelse på 1 – 2 af de øvrige spor på FGU (AGU/PGU eller EGU) og man bliver orienteret om de tilbud på FGU, man ikke besøger i afsøgningsforløbet. Der er mulighed for at teste niveauet på dansk og matematik, og som afslutning laves der en beskrivelse af mulighederne på FGU.

[/eltdf_accordion_tab][eltdf_accordion_tab title_tag=”h5″ title=”Basis”]

På Basislinjen er der løbende optag. Her er der mulighed for at begynde på skolen i rolige omgivelser og blive fortrolig med en nye dagligdag, uden der bliver stillet store faglige krav. Her introduceres NemID, Lønkonto, Uni-login, oprettelse på skolens uddannelses-portal og eventuelt buskort. Herefter vælges der blandt de tre uddannelsesspor: AGU, PGU eller EGU.

Der kan være ventetid med at blive flyttet såfremt et uddannelsesspor er fyldt op. Hvis det er uklart hvilket spor der er bedst egnet, er det muligt at komme i praktik af 14 dages varighed på de forskellige spor og faglige temaer som FGU tilbyder.

[/eltdf_accordion_tab][eltdf_accordion_tab title_tag=”h5″ title=”Andre muligheder”]

Kombinationsforløb

På FGU er der mulighed for at deltage i et kombinationsforløb på en anden uddannelse, f. eks. en erhvervsuddannelse, i op til 5 uger. Her får man en virkelighedsnær mulighed for at blive afklaret, se skolen og opleve uddannelsens indhold på nærmeste hold.

Erhvervstræning

Der er også mulighed for hvert halve år at få 2 x 14 dage erhvervstræning i lokale virksomheder. Formålet er bl.a. at få afprøvet forskellige brancher og kulturen på en arbejdsplads.

 

FGU-baseret erhvervsuddannelse

Som FGU-elev kan man søge om optagelse på en FGU-baseret erhvervsuddannelse. Denne er tilrettelagt på en særlig måde, idet eleven tager grundforløbet på FGU-institutionen som en grundlæggende praktisk oplæring. Grundforløbet kan forlænges og afsluttes med en praktisk tilrettelagt prøve.

Et bestået grundforløb giver adgang til hovedforløbet, hvor praktikdelen foregår på det faglige tema, hvor eleven er i lære. Skoleperioderne foregår på den erhvervsuddannelse, der udbyder faget og som FGU Himmerland har en samarbejdsaftale med. Det faglige niveau i skoleperioderne og ved den afsluttende svendeprøve er det samme som ved den traditionelt tilrettelagte erhvervsuddannelse. Dele af praktikken kan foregå i en virksomhed, udenfor skolen

Eleven modtager et svendebrev.

[/eltdf_accordion_tab][/eltdf_accordion]