Sygdom

Alle kan blive syge, og vi bestemmer ikke selv hvornår.

Hvis du bliver ramt af sygdom og er ude af stand til at møde op til undervisningen, så er det vigtigt, at du kontakter skolen og meddeler dette.

Hvis ikke du kontakter skolen i forbindelse med sygefravær, så vil dette blive betragtet som ulovligt fravær, og du vil derfor blive trukket i skoleydelse.

For at melde sig syg skal du ringe til din vejleder eller din kontaktlærer i tidsrummet: 07:45 -08.20.

Bemærk at der kan gælde forskellige regler i forhold til sygemelding afhængig af vores afdelinger. Hvis du er i tvivl, kan du spørge vores administrationsmedarbejdere, din vejleder eller din kontaktlærer.