Strategi

Enhver der går på FGU Himmerland skal mærke, at tiden udnyttes fuldt ud og efter endt forløb har fået lyst og evne til uddannelse og job.

 

Derfor har FGU Himmerland følgende vision og mission:

 

Vision:

Det kan altid betale sig at gå på FGU Himmerland

 

Mission:

FGU Himmerland – vi er stedet, hvor unge får lyst og evne til uddannelse og job

 

For at opnå det, er det nødvendigt at fokusere og prioritere i det daglige. Det gør vi gennem disse fokuspunkter:

Organisation

– at være en attraktiv arbejdsplads hvor medarbejderne føler sig set og hørt

– at skabe gode relationer – internt såvel som eksternt

– at holde høj kvalitet i arbejdet i samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg, elevråd mv.

– at være en innovativ og entreprenant organisation

Kultur

– at etablere en fælles FGU-kultur med en fælles FGU-profession

– at etablere et godt elev/ungemiljø

– at prioriterer sociale arrangementer for elever og medarbejdere på tværs af de tre skoler

Ledelsen

– håndterer svære beslutninger på en ordentlig måde, og med en høj grad af beslutnings- og handlekraft

– sikrer fremdrift gennem sunde prioriteringer

– sikrer forudsigelighed og struktur på alle niveauer

– giver ansatte og elever medindflydelse og medansvar

– understøtter lærernes didaktiske og pædagogiske arbejde og trivsel

Pædagogisk/didaktisk udvikling

– undervisningen og produktionen er planlagt og velforberedt

– eleverne får meningsfulde opgaver

– eleverne er i centrum

– relations arbejde og fællesskaber er en grundværdi

– eleverne er engagerede og aktive

Information og kommunikation

– at have stort fokus på intern kommunikation: personalemøder, personalehåndbog, intranet, videndeling og erfaringsudveksling

– at ledelsen kommunikerer synligt, handlekraftigt og brugbart i alle dele af organisationen

– at videndele internt og eksternt

Eksternt samarbejde

– at samarbejde og videndele med andre FGU institutioner

– at etablere et godt og konstruktivt samarbejde med KUI og andre samarbejdspartnere