Prøver og eksamener

(under udarbejdelse)

Vi henviser til

– link til: https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/proever-og-eksamen

– link til de videoer, der ligger på: https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/proever-og-eksamen/proeveformer