Skoleydelse

Eleverne modtager skoleydelse, mens de er på FGU.

Ydelsen til elever på 18 år og derover er for hjemmeboende på 663 kr. pr. uge. Ydelsen til udeboende elever er på 1.539 kr. pr. uge. Ydelsen til elever under 18 år er 382 kr. pr. uge. Skoleydelsen er svarende til niveauerne for satserne til uddannelseshjælp til uddannelsesparate.

For forsørgere er der adgang til et forsørgertillæg. For enlige forsørgere er dette på 1489 kr. pr. uge. For ikke-enlige er tillægget på 595 kr. pr. uge.

De unge kan trækkes i ydelse ved manglende fremmøde, hvilket er svarende til produktionsskolernes praksis i dag. Eleverne har fortsat mulighed for lovligt fravær eksempelvis i forbindelse med sygdom.

Befordringrabat

Eleverne i FGU får befordringsrabat efter tilsvarende regler, der gælder for elever i de forberedende uddannelser i dag, jf. lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v..