[eltdf_accordion style=”toggle”][eltdf_accordion_tab title_tag=”h1″ title=”Basis”]

Når du starter på FGU Himmerland, bliver du budt velkommen på basislinjen. Her bliver der mulighed for at starte op på skolen i rolige omgivelser og blive fortrolig med dine nye dagligdag.

 

Basislinjen er FGU-Himmerlands velkomstlinje, her er der mulighed for at blive fortrolig med skolen uden der bliver stillet alt for store faglige krav. Vi får styr på jeres papirer såsom; NemID, Lønkonto, Uni-login, oprettelse på skolens uddannelsesportal og eventuelt buskort. Efter du har fået styr på ovenstående, skal du vælge linje. Så er der styr på tingene, når du har fundet ud af hvilken linje du gerne vil videre til.

 

Der kan være ventetid med at blive flyttet såfremt linjen er fyldt op. Hvis du er uafklaret med hvilken linje du skal vælge, er det muligt at komme i praktik af 14 dages varighed på de forskellige linjer FGU tilbyder for at tilsikre, at du kommer på den linje der netop passer dig bedst. Mens du opholder dig på Basislinjen vil vi bruge tiden på en masse forskellige emner – primært dagligdags gøremål såsom madlavning, bagning, hygiejne, lære om rengøring.

 

Vi udfører let vedligeholdelse af skolens ydre områder og løser småopgaver både ude og inde. Generelt vil det være emner, som du vil kunne have glæde af i dit liv uden for skolen.

 

Vi ser ligeledes dokumentarprogrammer om samfund og miljø mm. Der vil også være mulighed for selv at komme med forslag til hvad man gerne vil lære mens man går på Basis.

[eltdf_accordion style=”toggle”][eltdf_accordion_tab title_tag=”h1″ title=”AGU – Den almene grunduddannelse”]

Den almene grunduddannelse (AGU) er for dig, der gerne vil forbedre dig i ét eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse.

AGU består af undervisning i fag som dansk, matematik, engelsk og naturfag.

Undervisningen er tæt koblet til praksis, det vil sige, at du kommer til at arbejde med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden.

Derudover kommer du til at arbejde med forskellige projekter og temaer på holdet. De obligatoriske fag på AGU er:

 • Dansk/dansk som andetsprog
 • Matematik

Samt ét af følgende fag:

 • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
 • Identitet og medborgerskab

Derudover skal du vælge mindst ét valgfag:

 • Engelsk
 • Identitet og medborgerskab
 • Naturfag
 • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
 • Samfundsfag
 • Teknologiforståelse

Praktik

I løbet af din AGU kan du også komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højest 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På AGU kan du blive kvalificeret til efterfølgende at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller en 2-årig hf eller anden gymnasial uddannelse.

For at blive kvalificeret til at kunne starte direkte på den 2-årige hf, skal du have forberedelseseksamen til den 2-årige hf, som består af følgende fag: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik på d-niveau samt samfundsfag og naturfag på mindst g-niveau.

Prøver og beviser

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

I det eller de andre fag, du har fulgt på enten g-, e- eller d-niveau, får du en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetence herunder karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Når du afslutter AGU med forberedelseseksamen til den 2-årige hf, får du et uddannelsesbevis.

[eltdf_accordion style=”toggle”][eltdf_accordion_tab title_tag=”h1″ title=”EGU – Erhvervsgrunduddannelsen”]

På erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er du i lønnet praktik i en virksomhed det meste af tiden og lærer at indgå i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. Du kan for eksempel komme i praktik som mekaniker, maler eller serviceassistent.

EGU veksler mellem virksomhedspraktik og skoleforløb, hvor du får undervisning, der er relevant for din praktik.

Du får også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære).

Derudover kan du kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser eller ophold på en højskole.

Inden du begynder i lønnet praktik, bliver der lavet en praktikaftale mellem dig og virksomheden. I praktikaftalen står der, hvad målene med virksomhedspraktikken er, og hvilke arbejdsområder du skal varetage under praktikken. Det er et krav, at praktikken skal bidrage til at opfylde de mål, der er i din uddannelsesplan.

På EGU bliver du kvalificeret til efterfølgende at fortsætte som ufaglært i et job inden for et af de områder, du har arbejdet med eller fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Prøver og beviser

På EGU kan du afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du har fulgt fagene dansk og matematik samt eventuelt et ekstra fag, på enten g-, e- eller d-niveau, så skal du til afsluttende prøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter EGU på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

Hobro

STU på Blåkildevej i Hobro

STU er en ungdomsuddannelse, der tilpasses unge med forskellige typer udfordringer. Nogle unge kan ikke følge de almindelige uddannelser – eksempelvis på grund af boglige problemer. Andre elever kan have personlige årsager, der gør, at de heller ikke kan tage en ordinær uddannelse.
Så kan STU være en god mulighed – tryk på knappen for at læse mere.

På Byg Bolig Anlæg Hobro beskæftiger vi os med mange varierede kundebaserede ordre ud af huset. Vi bestræber os på et autentisk arbejdsmiljø med professionelle maskiner og skiftende arbejdssteder. Fagene indenfor BBA er fysiske krævende og derfor har vi også fokus på at man kan forbedre sin fysiske form på linjen.

Arbejdsopgaver:

På værkstedet arbejdes med forskellige opgaver inden for fagets hovedområder. Herudover har værkstedet opgaver af særlig karakter som f.eks. specialfremstilling af diverse konstruktioner samt montage af disse. Vi er opmærksomme på, at alle får så meget ud af undervisningen på værkstedet som muligt. Derfor tilbyder vi elever og lærlinge at deltage i produktudvikling, lige fra idé og tegning til færdigt produkt leveret hos kunder. Eleverne tilbydes undervisning i lettere tegningsarbejde, herunder også Autocad og Inventor samt efterfølgende 3D print Færdigheder: Eleverne oplæres individuelt efter kvalifikationer og fremtidsønsker. De opnår en styrkelse af deres teoretiske, praktiske og faglige

Færdigheder:

Alle elever skal gennemgå § 17 arbejdsmiljøuddannelsen. Alle elever skal have maskinkørekort, så de opnår så bredt et kendskab som muligt til de forskellige maskiner og arbejdsprocesser.

Som noget af de første bliver emnet Teknologiforståelse gennemarbejdet. Dette kommer til at skabe grobund for en eksamen på sigt. 

På kommunikation & IT arbejdes med programmering, Photoshop, teknologi forståelse, matematik og dansk. Der er et godt sammenhold med eleverne på linjen, da mange deler fælles interesser. 

Eleverne har arbejdet meget hårdt på at lave denne hjemmeside og den er stadig under udvikling. Der arbejdes både teoretisk og praktisk. Det tilstræbes, at der meget hurtigt bliver koblet praktik på den teoretiske undervisning. Som alle andre værksteder arbejdes der hen mod at der skal gennemføres et praktikophold. 

På køkken/kantinelinjen samarbejder vi i en intens og humørfyldt atmosfære, hvor tillid og respekt for den enkelte har høj prioritet.

 

Arbejdsopgaver:
Køkkenets elever og lærere har ansvaret for bespisning og servicering af skolens elever, medarbejdere, gæster og kursister samt arrangementer på skolen og mad ud af huset.

Der lægges stor vægt på:
• At maden fremstilles på basis af friske råvarer og hjemmelavede produkter.
• At maden er sund og kulinarisk.
• At fremstillingen er økonomisk
• At der overholdes fastsatte tidsfrister.
• Menu sammensætning.
• Orden og hygiejne.
• Service og kvalitet.
• Sikkerhed og arbejdsmiljø.

Færdigheder; Eleverne opnår erfaringer og viden inden for følgende områder:
• Fremstilling af varme og lune retter.
• Fremstilling af smørrebrød.
• Bagning af brød, boller og kager.
• Anretning og afrydning.
• Opdækning og afrydning til møder og arrangementer.
• Rengøring og opvask.

Miljø og genbrug:

 

Er du kreativ, og har du lyst til at arbejde med dine hænder og omsætte dine idéer til færdige produkter, så er miljø & genbrug sikkert noget for dig.

På linjen Miljø & Genbrug arbejder du med håndværk, design og genbrug. Du er med i de kreative opgaver hele vejen fra ideudvikling over planlægning til produktioner med deadlines og fremvisning/salg. Der er fokus på bæredygtighed, redesign og genbrug indenfor møbler, tøj, udsmykning m.m.

Vi udfører kreative projekter i samarbejde med kunder og det lokale erhvervsliv.

Du bliver en del af en fælles produktionsenhed, hvor I arbejder individuelt og i grupper, og hvor du afhængig af opgavens art træner samarbejde, selvstændighed og fælles ansvarlighed.

Undervisningen er opdelt i moduler med fokus på processer og produkter, hovedsageligt indenfor genanvendelse materialer. Her kan du fx. lære at sy, arbejde med forskellige produktioner eller forberede dig til en af beklædnings- eller designuddannelserne. Der er særligt fokus på bæredygtighed og på at forstå, hvordan det at udnytte genbrugsmaterialer gavner miljø og klima på et globalt plan.

Dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) er en del af undervisningen. Vi tager udgangspunkt i, hvor du er lige nu, og hvad du skal bruge for at komme videre i ungdomsuddannelse eller job, og så laver vi en plan sammen med dig.

Der er særlig vægt på følgende emner:
• Træning i at indgå i en produktion
• Arbejde med at gå fra ide til færdigt produkt
• Lære at sy, opmåle, tilskære og lave mønstre til syning
• Forståelse af bæredygtighed og sammenhæng med produktion
• Forståelse af sammenhæng mellem funktion, design og kunstnerisk inspiration.

Om Omsorg og Sundhed

 

På værksted Omsorg og Sundhed har vi fokus på ældre- og børnepleje, altså hvis man har en drøm om at læse til Pædagog eller Social og Sundhedshjælper, er det et godt sted at starte. Der er undervisning i eks. Leg, børns udvikling, barndom, alderdom, ensomhed, demens, kommunikation. Vi er hver dag ude at gå eller cykle en tur og vi har 2-3 gange om ugen en times mindfulness. Vi er på plejehjem hver torsdag, hvor vi går tur med de ældre, læser avis og laver stolegymnastik. Vi er i fitness en gang om ugen, fordi det er vigtigt at blive stærk i ryg og mavemuskler, når man skal arbejde med børn og ældre.

Støvring

På værkstedet arbejder vi med forskellige opgaver inden for fagets hovedområder som relaterer sig til industriel produktion, fremstilling og design.

Herudover får vi kundeopgaver af særlig karakter som f.eks. specialfremstilling af konstruktioner samt montage af disse.

Dette er linjen, hvor vi prøver kræfter med en dynamisk arbejdsplads med mange spændende funktioner indenfor salg og kundeservice, fx vejledning og betjening af kunder.

Arbejdsdagen foregår i detailhandlen med opgaver og læring inden for lager, mange salgsfunktioner i butikken, samt i produktionen ved slagter, delikatesse og bager.

På kommunikation og medier er der mulighed for at slippe sin indre nørd fri! Vi tilbyder spændende undervisning, hvor vi bl.a. arbejder med programmering, Photoshop, lyd, teknologiforståelse, 3D-print og E-sport såvel som dansk og matematik – kort sagt arbejder vi både digitalt og analogt.

Vi er en linje med mange fælle sinteresser og et stærkt sammenhold.

På køkken/kantinelinjen samarbejder vi i en intens og humørfyldt atmosfære, hvor tillid og respekt for den enkelte har høj prioritet.

Vi arbejder med madfremstilling og lærer om råvarer og værtsskab.

Køkkenet har desuden ansvaret for
bespisning af skolens elever, medarbej-dere og gæster, arrangementer på skolen og mad ud af huset.

På omsorg og sundhed har vi fokus på ældre- og børnepleje. Hvis man har en drøm om at læse til pædagog eller social- og sundhedshjælper, er det et godt sted at starte.

Der er undervisning i f. eks. leg, børns udvikling, barndom, alderdom, ensomhed, demens og kommunikation.

Aars

Gemmer du på en kok, cater eller køkkenassistent, eller vil du bare gerne have fingrene direkte i bolledejen? så har vi et godt undervisningstilbud til dig på mad og ernæring i Aars.
Som elev på linjen bliver du en aktiv del af vores fantastiske køkkenhold, der hver dag står for at tilberede og servere lækre måltider for skolens elever og personale – du får altså direkte erfaring med køkkenbranchen fra dag ét!
Som elev på mad og ernæring får du altså mulighed for at stifte bekendtskab med:

 • Madlavning
 • Redskaber og maskiner
 • Sundhed og ernæring
 • Hygiejne og rengøring
 • Erhvervslære

Vi sørger for, at du bliver fortrolig med relevante arbejdsgange og opgavetyper i køkkenet, og samtidig giver vi dig også mulighed for at modtage almen undervisning, så du er klædt godt på til eventuelt at søge ind på en fagrelateret uddannelse eller finde job inden for køkkenbranchen.

Hvis du går med en lille håndværker i maven og samtidig er interesseret i en aktiv hverdag med både store og små projekter, så skulle du overveje byg, bolig og anlæg som dit næste skridt.

Vores kompetente undervisere stiller både værksted og visdom til rådighed, så du kan blive fortrolig med en lang række professionelle redskaber og arbejdsgange samt træne dine almene færdigheder gennem vores tilbud om undervisning i matematik og dansk.
På byg, bolig og anlæg beskæftiger vi os bl.a. med følgende:

 • Udførsel af kundeopgaver
 • Værktøjs- og maskinlære
 • Materialebearbejdning
 • Reparationer og restaureringer
 • Forefaldende arbejde på vores skole

 

Som elev på byg, bolig og anlæg bliver du en del af et sammentømret hold, hvor hverdagen er fyldt med varierende opgaver med mulighed for faglig fordybelse. Vi har desuden en række samarbejdspartnere i ryggen, hvorved vi også kan tilbyde dig muligheden for rigtig erhvervserfaring samt en håndfuld spændende kompetencekurser.

Til lands, til vands og med hænderne i luften! Hvis du har lyst til en aktiv skoledag med alt fra landbrugsmaskiner til dyr, planter på skemaet, så kunne jordbrug, skovbrug og fiskeri på FGU Himmerland i Aars måske være noget for dig.

På jordbrug, skovbrug og fiskeri sørger vi for meningsfyldt undervisning – både praktisk og alment, hvor du bl.a. vil få mulighed for at arbejde med følgende:

 • Landbrug
 • Gartneri
 • Skovarbejde
 • Værktøjslære
 • Erhvervslære
 • Forfaldende arbejde på vores skole i Aars

 

Desuden har vi en lang række samarbejdsaftaler med lokale firmaer og virksomheder, herunder landmænd, der giver os mulighed for at tilbyde dig reel erhvervserfaring, så du eventuelt kan blive rustet til en fremtid inden for de relaterede fag – både ift. uddannelse og job.

Hvis du har biler på hjernen, arbejdsglæde i hjertet og ikke bliver skræmt af en smule olie på fingrene, så burde du overveje at blive elev på motor og mekanik på FGU Himmerland i Aars.

På motor og mekanik har vi vores eget autoværksted, hvor vi stræber efter at skabe et autentisk og praksisnært arbejdsmiljø for vores elever gennem vores varierende arbejde med forskellige kundeordrer inden for hovedfagets områder.

 • På værkstedet arbejder vi bl.a. med:
 • Professionelt værktøj og maskinel
 • Klargøring af biler til syn
 • Serviceeftersyn
 • Reparationer
 • Dækskifte

Som elev på motor og mekanik bliver du en del af et aktivt hold, hvor der altid er opgaver, der skal løses. Du får samtidig et kendskab til mekaniker- og bilbranchen samt mulighed for undervisning i dansk og matematik, så du eventuelt kan blive afklaret i forhold til at søge job eller uddannelse inden for fagområdet.

I værkstedet arbejdes der kreativt i meget bred forstand. Der arbejdes bl.a. med tekstiler, symaskiner, maleri, smykker, tryk samt computer/ maskinbroderi.

Vi samarbejder med foreninger, virksomheder, turisterhvervet og private som bringer opgaver ind i værkstedet og ud i ”verden”.

Der lægges vægt på, at der er tid til fordybelse i bl.a. udviklingsopgaver samt i det sociale samspil.

Hvis du kan lide at nørde med foto, spil og IT, så er det blot en lille del af dét, som kommunikation og medier kan tilbyde dig på vores FGU-afdeling i Aars.
På kommunikation og medier arbejder vi for at give dig en masse faglige kompetencer samt muligheden for almen undervisning, som du kan bruge til at søge ind på en lang række uddannelser og til at søge job.

Vi arbejder f.eks. med:

 • Grundlæggende IT og teknologiforståelse
 • Foto- og videoproduktion
 • Adobe programmer (f.eks. Photoshop)
 • Microsoft Office
 • Lyddesign
 • Kommunikationslære
 • 3D-design og -print
 • E-sport

På linjen producerer vi bl.a. grafisk materiale til FGU Himmerland og til både erhvervs- og privatkunder. Som elev på kommunikation og medier bliver du en del af et sammentømret hold, hvor der er plads til faglig fordybelse og hårdt arbejde og selvfølgelig masser af sjov.