Kvalifikations niveau

Uddannelsen er placeret på niveau 1-3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.
Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.