Som noget af de første bliver emnet Teknologiforståelse gennemarbejdet. Dette kommer til at skabe grobund for en eksamen på sigt.

På kommunikation & IT arbejdes med programmering, Photoshop, teknologi forståelse, matematik og dansk. Der er et godt sammenhold med eleverne på linjen, da mange deler fælles interesser.

Eleverne har arbejdet meget hårdt på at lave denne hjemmeside og den er stadig under udvikling. Der arbejdes både teoretisk og praktisk. Det tilstræbes, at der meget hurtigt bliver koblet praktik på den teoretiske undervisning. Som alle andre værksteder arbejdes der hen mod at der skal gennemføres et praktikophold.