EU Projekt

Når lysten driver værket

Et projekt der skal motivere flere unge til at gennemføre et FGU forløb eller EUD uddannelse. Helhedsorienteret projektundervisning er omdrejningspunktet for de elevrettede aktiviteter med inddragelse af lokale virksomheder og foreningsliv. Projektet støttes af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmestyrrelse og udføres i et samarbejde mellem FGU Himmerland og Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Projektets periode er 01.01.2020-30.09.2022