ALMENE FAG NIVEAUER EKSAMENSFORM BEDØMMELSE TIL EKSAMEN   Der gives karakterer efter 7-trin skalaen VÆGTNING
Dansk Intro, G, E og D Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præsentation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.
Dansk som andetsprog Intro, G, E og D Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.
Engelsk Intro, G, E og D Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og eksaminandens præsentationsportfolio, dog med følgende vægtning:     Ved G og E niveau: Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og den skriftlige med 1/3. Ved D niveau: De skriftlige produkter og den mundtlige præstation vægtes ligeligt.
Identitet og medborgerskab G Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.            
Matematik Intro, G, E og D Portfolio G niveau: Karakteren gives på baggrund af den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Hovedvægten ligger på den faglige dialog.   E niveau: Karakteren gives på baggrund af præsentationsportfolioen, den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Hovedvægten ligger på den faglige dialog.     D niveau: Karakteren gives på baggrund af præsentationsportfolioen, den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Den faglige dialog skal indeholde discipliner fra præsentationsportfolioens skriftlige elementer. Hovedvægten ligger på den faglige dialog om præsentationsportfolioens elementer.     G-niveau: Den mundtlige præsentation vægtes med 30%. Den faglige dialog vægtes med 70%.       E-niveau: Præsentationsportfolio vægtes med 25 %. Den mundtlige fremlæggelse af portfolioen med 25 %. Den efterfølgende generelle matematikfaglige dialog vægtes med 50 %.       D-niveau: Præsentationsportfolio vægtes med 25 %. Den mundtlige fremlæggelse af portfolioen med 25 %. Den efterfølgende generelle matematikfaglige dialog vægtes med 50 %.
Naturfag Intro, G, E og D Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation, præsentation af portfolion og præsentationsportfolioen.     Den mundtlige præstation vægtes med 50% og præsentation af portfolioen og selve præsentationsportfolioen vægtes til sammen med 50%
Samfundsfag Intro, G, E og D Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.    
Teknologiforståelse G Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.
PASE* G Portfolio Karakteren gives på baggrund af eksaminandens mundtlige præstation. Det eksaminandfremstillede produkt kan indgå i den samlede bedømmelse. Den mundtlige præstation vægtes med 70%, og det eksamensfremstillede produkt vægtes med 30%, hvis det indgår i bedømmelsen. Hvis det eksamensfremstillede produkt ikke indgår i bedømmelsen, vægtes den mundtlige præstation 100%    

 

FAGLIGT TEMA EKSAMENSFORM BEDØMMELSE TIL EKSAMEN   Der gives

karakterer efter 7-trin skalaen

VÆGTNING
Omsorg og sundhed Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præsentation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.
Turisme, kultur og fritid Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation (produkt, arbejdsproces og faglig samtale).     Produkt og arbejdsproces vægtes med 75% og faglig samtale vægtes med 25%.
Musisk og kunstnerisk produktion Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation, dvs. den mundtlige præstation og den fremstillede produktion.     Den mundtlige præstation og den fremstillede produktion vægtes ligeligt med 50% hver.
Mad og ernæring Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation (produkt, arbejdsproces og faglig samtale).     Produkt og arbejdsproces vægtes med 75% og faglig samtale vægtes med 25%.
Miljø og genbrug Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af præsentationsportfolioen og den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation og præsentationsportfolioen vægtes ligeligt med 50% hver.
Jordbrug, skovbrug og fiskeri Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med størst vægt på den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.  
Byg, bolig og anlæg Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og det fremstillede produkt.     Den mundtlige præstation og det fremstillede produkt vægtes ligeligt med 50% hver.  
Kommunikation og medier Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation, den faglige dialog og præsentationsportfolioen, dog med størst vægt på produktet.     Den mundtlige præstation og den faglige dialog vægtes med 1/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 2/3.
Motor og mekanik Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation (produkt, arbejdsproces og faglig samtale).     Produkt og arbejdsproces vægtes med 75% og faglig samtale vægtes med 25%.  

 

 

Spor, fag Mulig prøveform Valgt prøveform Bedømmelse Mundtl./skriftl. Hold/gruppe/individuelt Tid
AGU – G, E, D-niveau Portfolio Portfolio 7 trins skala Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
Dansk Portfolio Portfolio 7 trins skala Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
Dansk som andetsprog Portfolio Portfolio 7 trins skala Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
Matematik Portfolio Portfolio 7 trins skala Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
Engelsk Portfolio Portfolio 7 trins skala Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
Naturfag Portfolio Portfolio 7 trins skala Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
Samfundsfag Portfolio Portfolio 7 trins skala Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
Teknologiforståelse – G Portfolio Portfolio 7 trins skala Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
PASE – G 2-dages praktisk prøve 2-dages praktisk prøve 7 trins skala Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
Identitet og Medborgerskab – G Portfolio Portfolio 7 trins skala Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
 

 

           
PGU – FGU niv. 3

 

           
Mad og Ernæring 1-dags praktisk prøve eller portfolio 1-dags praktisk prøve eller   Mundtlig Gruppe/Individuelt Portfolio 30 min. incl. votering
Byg, Bolig og Anlæg 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio 2-5 dages praktisk prøve   Mundtlig Gruppe/Individuelt 30 min. incl. votering
Handel og Kundeservice Portfolio Portfolio   Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
Industri 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio 2-5 dages praktisk prøve   Mundtlig Gruppe/Individuelt 30 min. incl. votering
Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri Portfolio Portfolio   Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
Kommunikation og Medier 1 dags praktisk prøve, 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio Portfolio   Mundtlig Gruppe/Individuelt 30 min. incl. votering
Miljø og Genbrug Portfolio Portfolio   Mundtlig Individuelt 30 min. incl. votering
Motor og Mekanik 1-dags praktisk prøve eller portfolio 1-dags praktisk prøve   Mundtlig Gruppe/Individuelt Portfolio 30 min. incl. votering
Musisk og kunstnerisk produktion 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio       Gruppe/Individuelt 30 min. incl. votering
Omsorg, Sundhed og Pædagogik Portfolio Portfolio     Individuelt 30 min. incl. votering
Service og Transport 1-dags praktisk prøve eller portfolio       Gruppe/Individuelt Portfolio 30 min. incl. votering
Turisme, Kultur og Fritid 1 dags praktisk prøve, 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio Portfolio     Gruppe/Individuelt Portfolio 30 min. incl. votering
EGU – FGU-3 niveau Følger det relevante faglige tema 1 dags praktisk prøve, 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio Bestået/

Ikke bestået

Mundtlig