ALMENE FAG NIVEAUER EKSAMENSFORM BEDØMMELSE TIL EKSAMEN   Der gives karakterer efter 7-trin skalaen VÆGTNING
Dansk Intro, G, E og D Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præsentation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.
Dansk som andetsprog Intro, G, E og D Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.
Engelsk Intro, G, E og D Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og eksaminandens præsentationsportfolio, dog med følgende vægtning:     Ved G og E niveau: Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og den skriftlige med 1/3. Ved D niveau: De skriftlige produkter og den mundtlige præstation vægtes ligeligt.
Identitet og medborgerskab G Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.            
Matematik Intro, G, E og D Portfolio G niveau: Karakteren gives på baggrund af den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Hovedvægten ligger på den faglige dialog.   E niveau: Karakteren gives på baggrund af præsentationsportfolioen, den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Hovedvægten ligger på den faglige dialog.     D niveau: Karakteren gives på baggrund af præsentationsportfolioen, den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Den faglige dialog skal indeholde discipliner fra præsentationsportfolioens skriftlige elementer. Hovedvægten ligger på den faglige dialog om præsentationsportfolioens elementer.     G-niveau: Den mundtlige præsentation vægtes med 30%. Den faglige dialog vægtes med 70%.       E-niveau: Præsentationsportfolio vægtes med 25 %. Den mundtlige fremlæggelse af portfolioen med 25 %. Den efterfølgende generelle matematikfaglige dialog vægtes med 50 %.       D-niveau: Præsentationsportfolio vægtes med 25 %. Den mundtlige fremlæggelse af portfolioen med 25 %. Den efterfølgende generelle matematikfaglige dialog vægtes med 50 %.
Naturfag Intro, G, E og D Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation, præsentation af portfolion og præsentationsportfolioen.     Den mundtlige præstation vægtes med 50% og præsentation af portfolioen og selve præsentationsportfolioen vægtes til sammen med 50%
Samfundsfag Intro, G, E og D Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.    
Teknologiforståelse G Portfolio Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.
PASE* G Portfolio Karakteren gives på baggrund af eksaminandens mundtlige præstation. Det eksaminandfremstillede produkt kan indgå i den samlede bedømmelse. Den mundtlige præstation vægtes med 70%, og det eksamensfremstillede produkt vægtes med 30%, hvis det indgår i bedømmelsen. Hvis det eksamensfremstillede produkt ikke indgår i bedømmelsen, vægtes den mundtlige præstation 100%    

 

FAGLIGT TEMA EKSAMENSFORM

BEDØMMELSE TIL EKSAMEN   Der gives

karakterer efter 7-trin skalaen

VÆGTNING
Omsorg og sundhed   Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præsentation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.
Turisme, kultur og fritid   Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation (produkt, arbejdsproces og faglig samtale).     Produkt og arbejdsproces vægtes med 75% og faglig samtale vægtes med 25%.
Musisk og kunstnerisk produktion   Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation, dvs. den mundtlige præstation og den fremstillede produktion.     Den mundtlige præstation og den fremstillede produktion vægtes ligeligt med 50% hver.
Mad og ernæring   Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation (produkt, arbejdsproces og faglig samtale).     Produkt og arbejdsproces vægtes med 75% og faglig samtale vægtes med 25%.
Miljø og genbrug   Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af præsentationsportfolioen og den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation og præsentationsportfolioen vægtes ligeligt med 50% hver.
Jordbrug, skovbrug og fiskeri   Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med størst vægt på den mundtlige præstation.     Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3.  
Byg, bolig og anlæg   Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og det fremstillede produkt.     Den mundtlige præstation og det fremstillede produkt vægtes ligeligt med 50% hver.  
Kommunikation og medier   Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation, den faglige dialog og præsentationsportfolioen, dog med størst vægt på produktet.     Den mundtlige præstation og den faglige dialog vægtes med 1/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 2/3.
Motor og mekanik   Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation (produkt, arbejdsproces og faglig samtale).     Produkt og arbejdsproces vægtes med 75% og faglig samtale vægtes med 25%.  

 

 

Spor, fag

Mulig prøveform

Valgt prøveform

Bedømmelse

Mundtl./skriftl.

Hold/gruppe/individuelt

Tid

AGU – G, E, D-niveau

Portfolio

Portfolio

7 trins skala

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

Dansk

Portfolio

Portfolio

7 trins skala

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

Dansk som andetsprog

Portfolio

Portfolio

7 trins skala

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

Matematik

Portfolio

Portfolio

7 trins skala

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

Engelsk

Portfolio

Portfolio

7 trins skala

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

Naturfag

Portfolio

Portfolio

7 trins skala

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

Samfundsfag

Portfolio

Portfolio

7 trins skala

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

Teknologiforståelse – G

Portfolio

Portfolio

7 trins skala

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

PASE – G

2-dages praktisk prøve

2-dages praktisk prøve

7 trins skala

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

Identitet og Medborgerskab – G

Portfolio

Portfolio

7 trins skala

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

 

 

 

 

 

 

 

 

PGU – FGU niv. 3

 

 

 

 

 

 

 

Mad og Ernæring

1-dags praktisk prøve eller portfolio

1-dags praktisk prøve eller

 

Mundtlig

Gruppe/Individuelt

Portfolio 30 min. incl. votering

Byg, Bolig og Anlæg

2-5 dages praktisk prøve eller portfolio

2-5 dages praktisk prøve

 

Mundtlig

Gruppe/Individuelt

30 min. incl. votering

Handel og Kundeservice

Portfolio

Portfolio

 

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

Industri

2-5 dages praktisk prøve eller portfolio

2-5 dages praktisk prøve

 

Mundtlig

Gruppe/Individuelt

30 min. incl. votering

Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri

Portfolio

Portfolio

 

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

Kommunikation og Medier

1 dags praktisk prøve, 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio

Portfolio

 

Mundtlig

Gruppe/Individuelt

30 min. incl. votering

Miljø og Genbrug

Portfolio

Portfolio

 

Mundtlig

Individuelt

30 min. incl. votering

Motor og Mekanik

1-dags praktisk prøve eller portfolio

1-dags praktisk prøve

 

Mundtlig

Gruppe/Individuelt

Portfolio 30 min. incl. votering

Musisk og kunstnerisk produktion

2-5 dages praktisk prøve eller portfolio

 

 

 

Gruppe/Individuelt

30 min. incl. votering

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Portfolio

Portfolio

 

 

Individuelt

30 min. incl. votering

Service og Transport

1-dags praktisk prøve eller portfolio

 

 

 

Gruppe/Individuelt

Portfolio 30 min. incl. votering

Turisme, Kultur og Fritid

1 dags praktisk prøve, 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio

Portfolio

 

 

Gruppe/Individuelt

Portfolio 30 min. incl. votering

EGU – FGU-3 niveau

Følger det relevante faglige tema

1 dags praktisk prøve, 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio

Bestået/

Ikke bestået

Mundtlig