Basis

På Basislinjen er der løbende optag. Her er der mulighed for at begynde på skolen i rolige omgivelser og blive fortrolig med FGU, uden der bliver stillet store faglige krav. Her introduceres NemID, Lønkonto, Uni-login, oprettelse på skolens uddannelses-portal og eventuelt buskort. Herefter vælges der blandt de tre uddannelsesspor: AGU, PGU eller EGU.

Der kan være ventetid med at blive flyttet såfremt et uddannelsesspor er fyldt op. Hvis det er uklart hvilket spor der er bedst egnet, er det muligt at komme i praktik af 14 dages varighed på de forskellige spor og faglige temaer som FGU tilbyder.